Article

An Iowa Polio Portfolio, 1939 to 1959

Author: Ginalie Swaim

  • An Iowa Polio Portfolio, 1939 to 1959

    Article

    An Iowa Polio Portfolio, 1939 to 1959

    Author:

How to Cite:

Swaim, G., (1994) “An Iowa Polio Portfolio, 1939 to 1959”, The Palimpsest 75(1), 4-15.

Rights: Copyright © 1994 State Historical Society of Iowa

Downloads:
Download pdf
View PDF

61 Views

163 Downloads

Published on
01 Mar 1994