Contents

Tuesdays

Author: Diane Mertens

  • Tuesdays

    Contents

    Tuesdays

    Author:

How to Cite:

Mertens, D., (2007) “Tuesdays”, The Iowa Review 37(3), p.2-20. doi: https://doi.org/10.17077/0021-065X.6254

Rights: Copyright © 2007 The University of Iowa

Downloads:
Download pdf
View PDF

46 Views

56 Downloads

Published on
01 Dec 2007