Contents

Green Thumb

Author: Diane Wakoski

  • Green Thumb

    Contents

    Green Thumb

    Author:

How to Cite:

Wakoski, D., (1980) “Green Thumb”, The Iowa Review 11(2-3), p.94-98. doi: https://doi.org/10.17077/0021-065X.2585

Rights: Copyright © 1980 Diane Wakoski

Downloads:
Download pdf
View PDF

31 Views

41 Downloads

Published on
01 Apr 1980