Contents

Axe

Author: Tymoteusz Karpowicz

  • Axe

    Contents

    Axe

    Author:

How to Cite:

Karpowicz, T., (1976) “Axe”, The Iowa Review 7(2-3), p.33-34. doi: https://doi.org/10.17077/0021-065X.2021

Rights: Copyright © 1976 Tymoteusz Karpowicz

Downloads:
Download pdf
View PDF

35 Views

28 Downloads

Published on
01 Apr 1976