Contents

On This Side

Author: Yuko Sakata

  • On This Side

    Contents

    On This Side

    Author:

How to Cite:

Sakata, Y., (2015) “On This Side”, The Iowa Review 45(1), 86–105. doi: https://doi.org/10.17077/0021-065X.7582

Rights: Copyright © 2015 Yuko Sakata

Downloads:
Download pdf
View PDF

226 Views

189 Downloads

Published on
01 Mar 2015