Contents

Trembesi

Author: Arif Bagus Prasetyo

  • Trembesi

    Contents

    Trembesi

    Author:

How to Cite:

Prasetyo, A., (2003) “Trembesi”, The Iowa Review 33(2), 127–128. doi: https://doi.org/10.17077/0021-065X.5654

Rights: Copyright © 2003 Arif Bagus Prasetyo

Downloads:
Download pdf
View PDF

145 Views

72 Downloads

Published on
01 Oct 2003