Obituary

Thomas W. Lambert

Author:

Abstract

An obituary for legislator Thomas W. Lambert.

Keywords:

How to Cite: (1925) “Thomas W. Lambert”, The Annals of Iowa. 14(7). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.4925