Obituary

Thomas J. McKenny

Author:

Abstract

An obituary for Thomas J. McKenny, superintendent of Indian affairs.

Keywords:

How to Cite: (1900) “Thomas J. McKenny”, The Annals of Iowa. 4(4). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.11401