Review

Jacob Hamblin, Mormon Apostle to the Indians

Author:

Abstract

Review of: Jacob Hamblin: Mormon Apostle to the Indians. Brooks, Juanita.

Keywords:

How to Cite: (1981) “Jacob Hamblin, Mormon Apostle to the Indians”, The Annals of Iowa. 46(1). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.8808