Review

Cyrus Clay Carpenter and Iowa Politics, 1854-1898

Author:

Abstract

Review of: Cyrus Clay Carpenter and Iowa Politics, 1854-1898. Throne, Mildred.

Keywords:

How to Cite: (1975) “Cyrus Clay Carpenter and Iowa Politics, 1854-1898”, The Annals of Iowa. 43(1). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.11238