Obituary

Otis Ezra Smith

Author:

Abstract

An obituary for the Iowan teacher and school administrator Otis Ezra Smith.

Keywords:

How to Cite: (1931) “Otis Ezra Smith”, The Annals of Iowa. 18(2). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.5512