Obituary

Francis Marion Drake

Author:

Abstract

An obituary for Iowa governor Francis Marion Drake.

Keywords:

How to Cite: (1904) “Francis Marion Drake”, The Annals of Iowa. 6(4). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.2987