Review

Proxmire: Bulldog of the Senate

Author:

Abstract

Review of: Proxmire: Bulldog of the Senate, by Jonathan Kasparek.

Keywords:

How to Cite: Johnson, R. (2019) “Proxmire: Bulldog of the Senate”, The Annals of Iowa. 78(4). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.12630