Review

Dirksen of Illinois: Senatorial Statesman

Author:

Abstract

Review of: Dirksen of Illinois: Senatorial Statesman. Schapsmeier, Edward L. and Schapsmeier, Frederick H.

Keywords:

How to Cite: (1988) “Dirksen of Illinois: Senatorial Statesman”, The Annals of Iowa. 49(5). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.9289