Obituary

Joseph C. Goodson

Author:

Abstract

An obituary for Iowa farmer Joseph C. Goodson.

Keywords:

How to Cite: (1895) “Joseph C. Goodson”, The Annals of Iowa. 2(1). doi: https://doi.org/10.17077/0003-4827.2020